ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία FRIGOCLIMA ιδρύθηκε το 2012 με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Στην Κρήτη, με αντικείμενο τη μαζική εστίαση ξενοδοχειακών και επαγγελματικών μονάδων, την επαγγελματική ψύξη, την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή επαγγελματικών μηχανημάτων.


Η FRIGOCLIMA συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες μηχανημάτων επαγγελματικής κουζίνας και επαγγελματικών συστημάτων ψύξης.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:

  • Προσφορά προϊόντων αξιόπιστης ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Παροχή υπηρεσιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πελάτη.
  • Συνεργασία σε μακροχρόνια βάση με κάθε πελάτη ανεξάρτητα από μέγεθος ή πολυπλοκότητα απαιτήσεων και αναγκών.